Dia: 14 de març

Hora: 19.30h

Convocatòria: a totes les persones membres de comissions i col·lectius de la Flor de Maig. A totes les persones interessades en el projecte.

Ordre del dia:

1. Proposta d’accions i instruments per a la millora de l’organització de la Flor de Maig. (20 min)

Aquestes propostes han estat elaborades pel grup de millora assembleària i organitzativa creat al final de la darrera assemblea (document adjunt).

2. Creació de consensos entorn de temes fonamentals pel projecte de l’Ateneu (40 min)

La idea és elaborar consensos temporals (a 2/3 mesos vista) per tots els temes que identifiquem que necessiten ser parlats de forma imminent. Som conscients que amb 40 min no podrem abordar aquests temes amb total profunditat, però alhora, pensem que necessitem acords sobre els quals anar desenvolupant la vida de l’ateneu i no està bloquejats o generar malentesos. El treball en aquests temes es farà en paral·lel, per tant aneu pensant quin és el que més us interessa!

  •  Com tenim una ateneu on totes ens sentim còmodes? Simbologia i estètica de l’Ateneu Flor de Maig
  • Quines activitats nocturnes i/o amb soroll podem realitzar a l’ateneu flor de maig?
  • Obertura de l’espai social (o altrament dit bar) de l’ateneu alguns o tots els dies de la setmana com espai de trobada, d’acollida i de finançament de l’ateneu.

Important! si qualsevol comissió, projecte o persona creu que hi ha algun altre tema que hem de parlar de forma imminent, si us plau, que ens ho faci arribar a flordemaig3@gmail.com o @flordemaig.