Adhesions al manifest de suport a La Flor de Maig

 Recolzen la recuperació de La Flor de Maig:
– Assemblea Social del Poblenou
– Arran del Poblenou (l’Assemblea de Joves)
– Associació de Veïns i Veïnes del Poblenou
– Ateneu Popular Octubre – Casal Independentista del Poblenou
– CSOA La Teixidora
– FAVB (Federació d’associacions de veïns i veïnes de Barcelona)
– PAH (Plataforma d’Afectats per la Hipoteca)
– Arxiu Històric del Poblenou
– Produccions La Llacuna – Creació continguts audiovisuals al Poblenou
– Cooperativa de Consum Cydonia
– Cooperativa de Consum La Unió
– Cooperativa de Consum Estèvia
– Cooperativa de Consum Mespilus
– Colla del Drac del Poblenou
– Coordinadora d’Entitats del Poblenou
– Diables del Poblenou
– Agrupament Escolta Rakxa
– JOC (Joventut Obrera Cristiana) Federació Besós
– Assemblea d’Estudiants IES Icària
– Iaioflautes
– Endavant (OSAN) Poblenou-Clot
– COS (Coordinadora Obrera Sindical)
– Federació Local CGT Barcelona
– Comité d’Empresa Indra Sistemas Barcelona 22@
– Secció Sindical CGT Indra Sistemas Barcelona 22@
– Secció Sindical UGT Indra Sistema Barcelona 22@
– Secció Sindical CCOO – Industria de Catalunya Indra-Barcelona
– Comissió Pro-Equipements del Poblenou
– Associació Catalana d’Enginyeria Sense Fronteres
– CCOO Barcelonès
– Ateneu del Clot
– Plataforma en defensa de l’Escola Pública del Poblenou
– AMPA Escola de L’Arenal de Llevant
– Coordinadora d’Entitats del Poblenou
_____________________________________________________________________________________

Manifest de Suport:

La Flor de Maig germina de nou

El popular edifici del barri del Poblenou la Flor de Maig va ser construït l’any 1896 per a ser la seu central de la cooperativa obrera de consum La Flor de Maig. Aquesta havia estat fundada uns anys abans per setze treballadors i va arribar a ser la cooperativa més important de Catalunya amb 1.600 famílies associades. A més de l’organització del consum, la cooperativa sempredestacà per portar a terme tot tipus d’actes culturals; oferint educació i alfabetització d’infants i adults del barri. Alhora, també va destacar per la seva capacitat mutualista i de previsió social.

Aquesta cooperativa va estar activa fins als anys 50, quan les pèrdues econòmiques i el context polític contrari a aquests projectes obligaren a vendre l’edifici. Aquí es produí la primera tragèdia; un bé comunal del barri i de propietat col·lectiva va passar en mans d’un sol propietari.

Després d’uns anys en que l’immoble va estar en desús, l’Ateneu Flor de Maig va rebrotar a finals dels anys 70 fruit de l’esforç del moviment veïnal. Aquest va reivindicar l’espai històric com un equipament on el barri pogués gestionar les seves necessitats culturals i artístiques, i per motius de justícia històrica. Davant d’una reivindicació àmplia i amb fonaments molt clars, l’Ajuntament es va comprometre a fer les gestions necessàries perquè passés a propietat pública, pagant-ne un lloguer baix fins que es fes efectiva l’expropiació.

Però per sorpresa de tots i totes el maig del 2012, gairebé com una burla, l’Ajuntament de Barcelona decidí unilateralment trencar el contracte d’arrendament amb la propietat, tancant així l’activitat de l’Ateneu i incomplint una promesa històrica. Malgrat els intents d’apropament a la propietat i a l’Ajuntament per part de diversos col·lectius del Poblenou, l’edifici va ser tancat el 31 de Maig.

Per no perdre la identitat històrica i cultural del Poblenou, per aturar el deteriorament del teixit social fruit de l’especulació immobiliari i hotelera, i per parar la privatització i recuperar edificis històrics i cooperatius que existien al barri, hem decidit recuperar aquest espai des del barri i per al barri.

Per tot això que acabem d’exposar, convidem a totes les persones i associacions, que es sentin afins a la recuperació de la Flor de Maig, a donar la seva adhesió a aquest manifest i participar-hi activament en aquesta nova etapa!

Rebrotem la Flor de Maig!