Organització / Com participar

L’Ateneu la Flor de Maig s’organitza de forma assembleària a través dels següents espais de treball i participació:

1. Assemblea General

Espai mensual de debat i presa de decisions horitzontal sobre l’Ateneu. La participació a aquest espai és activa i de caràcter personal.

2. Comissions

  •  Comissió per la recuperació permanent de l’Ateneu Flor de Maig: amb l’objectiu de desplegar una estratègia per aconseguir la recuperació permanent de l’edifici històric de la cooperativa obrera “la Flor de Maig”

>> flordemaig3@gmail.com

  • Comissió per la difusió i extensió del projecte: amb l’objectiu de fer conèixer el projecte al màxim de veïnes i entitats de Poble9 i de la ciutat, tant per formar part d’aquest nou projecte com per donar-hi recolzament.

>> flordemaig3@gmail.com

  • Comissió activitats: encarregada de coordinar i dinamitzar totes aquelles activitats que sorgeixin entorn de l’Ateneu Flor de Maig.

>> activitatsflordemaig@gmail.com

  • Comissió espai: amb la missió d’habilitar l’espai a les necessitats del projecte i totes les activitats que s’hi vulguin desenvolupar

>> espai@gmail.com

5. Comissió econòmica: encarregada de la gestió dels recursos monetàris del projecte.

>> flordemaig3@gmail.com

// Si vols participar en qualsevol comissió pots passar per l’Ateneu

o escriure un correu a la comissió en la que estiguis interessat //