Vols realitzar activitats?

L’Ateneu Flor de Maig; un espai obert a acollir nous projectes i activitats

a) Activitats puntuals:

S’acullen activitats puntuals sempre que hi hagi disponibilitat de l’espai i amb prioritat per les activitats de caràcter social i comunitari

Procediment: per realitzar una activitat puntual envieu un correu a activitatsflordemaig@gmail.com amb una descripció, la data de realització i les necessitats d’espai (sala mitjana / sala gran / tot l’ateneu).

Per tal de fer difusió dels actes que es fan a l’Ateneu us heu de posar en contacte amb la Comissió Comunicació a través d’aquest e-mail: flordemaig3@gmail.com. Tots els actes que es duen a terme a la Flor han de ser informats a Comunicació per fer la difusió centralitzada des de les xarxes socials de la Flor. Poseu-vos en contacte fent una descripció de l’activitat i amb algun cartell, fotografia o altres mèdia que volgueu difondre amb una descripció de l’activitat, cartell o fotografia i enllaç per a més informació.

Condicions per a la realització d’una activitat puntual són;

  •  Deixar els espais nets i recollits després del seu ús, i si és possible, establir algun intercanvi de retorn amb l’Ateneu.
     Tota la informació la trobareu al Protocol de Cafetes de la Flor: Protocol_Cafetes

b) Projectes o col·lectius estables:

L’Ateneu, més enllà de la seva pròpia activitat, aquesta també està formada pels projectes i col·lectius que en formen part. Alhora, aquest projectes no són “usuaris” de l’ateneu si no que són part del mateix.

Per portar endavant activitats a la Flor de Maig és imprescindible:

  • Participar a les Assemblees Generals de l’Ateneu
  • Participar a les jornades de neteja i manteniment general
  • Deixar els espais nets i recollits després del seu ús
  • Donar projecció al barri de les activitats que es desenvolupen  a l’Ateneu, sempre que sigui possible.
  • Només es poden utilitzar sistemes com la col·lecta per recollir fons monetaris  però en cap cas es podrà entrada. D’aquesta col·lecta, un 10% serà per l’ateneu i la resta pel grup organitzador.
  • Es prioritzaran les iniciatives impulsades per persones o grups del barri
  • Formar part del grup dinamitzador de l’Espai Social seguint el protocol: PROTOCOL

Procediment: tots el col·lectius, grups o persones que vulgueu portar endavant una iniciativa a l’Ateneu Flor de Maig us heu d’adreçar al mail activitatsflordemaig@gmail.com  tot explicant el projecte que hi voleu desenvolupar o venir-lo a presentar a una de les assemblees generals.