Història II [L’expropiació]

La familia d’un ex-alcalde franquista de Granollers va apropiar-se de La Flor de Maig el 1948

Una promotora immobiliària, propietat d’una familia franquista de Granollers, va comprar, a principis del 1948, l’edifici de la Flor de Maig.

La societat Española Comercial Inmobiliaria SA, propietat d’una familia franquista de Granollers, va comprar, a principis del 1948, l’edifici on s’ubicava la seu social de La Cooperativa de Consum de La Flor de Maig, situada al carrer Wad Ras 195.

El 18 de gener de 1948 apareixia un anunci al diari La Vanguardia, que es va repetir diverses vegades al llarg de 1948, on s’informava la “gran liquidación” i venda del material (mobles, cadires, taules, etc.) de l’antiga Cooperativa La Flor de Maig pel desallotjament de l’immoble del carrer Wad Ras 195.

Qui es va apropiar de l’edifici?

L’edifici on s’ubicava la seu social de La Cooperativa de Consum de La Flor de Maig, situat al carrer Wad Ras 195, va ser venut a principis del 1948 a Española Comercial Inmobiliaria SA.

L’empresa Española Comercial Inmobiliaria SA es va constituir el 20 de desembre de 1941 i era propietat de la familia Trullàs-Cunillera. Els Trullàs-Cunillera, propietaris d’una coneguda foneria de Granollers, van mantenir estretes relacions amb el règim franquista.

Joaquim Trullàs Cunillera va ser alcalde de Granollers el 1963, anteriorment havia estat caporal del sometent de la comarca del Vallès Oriental (1948) i el 1949 va ser delegat d’informació i investigació de la FET y de las JONS de Granollers i el 1950 de tot el Vallès Oriental, càrrec que exercí fins al 1962. Va ser vocal del Sindicat del Metall, va formar part del Consejo Local del Movimiento i vocal provincial de la CNS del Metall.

El seu pare, l’industrial Esteve Trullàs i Pons, que era militant de la Lliga Regionalista, va ser assassinat durant la Guerra Civil, així com també el seu oncle Antoni Cunillera, que havia estat alcalde de Granollers l’any 1927 (durant el règim de Primo de Rivera).

Les hipoteques, liquidació i dissolució de La Flor de Maig

El 3 de setembre de 1947, el Ministerio de Trabajo aprovava la creació de la Comisión Liquidadora de La Cooperativa de Consumo La Flor de Mayo. I el 30 d’octubre de 1947 es donava per dissolta i liquidada La Cooperativa. El 13 de gener de 1948  es fa efectiu un requeriment notarial a instància de Juan March i Tort (com a president de la Comisión Liquidadora de La Cooperativa de Consumo La Flor de Mayo) dirigit a Francisco Blanch Soler per a que cessi en la seva funció d’administració dels immobles de la cooperativa.

El novembre1943 La Flor de Maig signa una hipoteca a 50 anys de 210.000 pessetes amb el Banco Hipotecario de España, que taxa la finca per subhasta en 420.000 pessetes.

L’octubre de 1946 signen una segona hipoteca amb el Gremio de Panaderos de Barcelona, d’aquesta finca i 6 més, per valor de 7.000 pessetes i la prohibició de vendre pa.

Les families Trullàs Cunillera i Aguilar Barbany: el cas de Manufacturas Colomer SA

Manufacturas Colomer SA era una empresa tèxtil d’Arenys de Munt, dirigida pels germans Colomer. Després de diverses dificultats econòmiques l’agost de 1954 la Magistratura de Treball de Barcelona estableix un primer embargament preventiu sobre l’immoble; el novembre un segon embargament i novament, el maig de 1955, un tercer, tots ells com a resultat dels deutes contrets amb la Caixa de Jubilacions Tèxtil i l’Instituto Nacional de Previsión i per sancions imposades per la Delegación del Trabajo. Aquesta situació porta a la finalització de les activitats de l’empresa.

Embargada la finca, surt a subhasta i és adjudicada per 1.331.200 pessetes a «Española Comercial e Inmobiliaria, S.A», que el 1958 la ven als germans Emilio i Carlos Aguilar Barbany, els quals redimeixen els censos que des del principi gravaven la finca i en segueixen tenint la propietat. [info del Butlletí del Museu del Gènere de Punt/ desembre 2002]

Com va passar als actuals propietaris?

Com la finca va arribar a mans de la familia Aguilar segueix sent un gran misteri. Poder el cas de Manufacturas Colomer SA a Arenys de Munt ens pot donar alguna pista. Els Aguilar Barbany consten com a propietaris de la Flor de Maig des dels anys 70 (segons informava el nº293 del setmanari La Directa).

Entre els anys 2000 i 2010 els nous propietaris, per herència, són les families Aguilar Peyra, Aguilar Bonet, Torán Aguilar i per adjudicació l’empresa Inmobles Optims XXI SL (dels Aguilar Ricos i Cortes Aguilar).