LA FLOR DE MAIG

Recuperat l’històric Ateneu la “Flor de Maig” del Poblenou per part del veïnat

AQUESTA ACCIÓ ÉS UNA RESPOSTA AL TANCAMENT UNILATERAL PER PART DE L’AJUNTAMENT DE BARCELONA I LA PROPIETAT EL PASSAT MES DE MAIG I ENGEGA UN NOU PROJECTE VEÏNAL.

Aquesta tarda, enmig d’un clima festiu i reivindicatiu, mig miler de veïns i veïnes de Poblenou s’ha inaugurat de nou l’històric ateneu “La Flor de Maig”, tancat per l’Ajuntament de Barcelona el passat mes de maig, deixant perdre el darrer edifici històric del moviment cooperativista que tenia encara un ús social i cultural al barri.

El passat mes de maig, de forma inesperada i uniliteral, l’Ajuntament de Barcelona va rescindir el contracte que mantenia amb la propietat de l’edifici. Aquest contracte era vigent des de l’any 1979, quan el consistori es va comprometre a retornar l’ús social a través d’una titularitat pública. Tanmateix, argumentant que en aquell moment no disposava de prou fons per fer-ne la compra, es va optar per una opció de lloguer amb la propietat. Mitjançant aquesta via la Flor de Maig es convertí en el primer equipament públic del barri després de la transició, i propicià el naixement de nombroses entitats de la societat civil (associació de veïns i veïnes del Poblenou, Arxiu Històric) i d’altres de caràcter formatiu i cultural.

En el moment de rescindir el contracte, es va descobrir que l’Ajuntament estava pagant un lloguer de 3.570€ mensuals, quan a l’any 1979 s’havia pactat un lloguer de 150€. Aquesta decisió va ser fortament qüestionada pel veïnat i nombroses associacions, com també que s’hagués estat pagant un lloguer tant elevat i no s’haguessin fet els passos pertinents, tal i com s’havien compromès tots els partits de govern del consistori, per obtenir-ne la titularitat pública. Per tant, la Plataforma Recuperem la Flor de Maig ja va fer en el seu dia aquesta doble crítica; una mala gestió dels recursos públics i un incompliment d’un acord entre els veïns/es i el consistori.

Denúncies:

  • El Poblenou té un dèficit històric des de la dictadura franquista que mai ha estat suficientment abordat. Una part d’aquest dèficit històric recau en el fet que de tots els edificis que van ser de creació veïnal i obrera amb finalitats cooperatives, a dia d’avui tant sols hi ha el projecte de recuperació d’un d’ells (la cooperativa Pau i Justícia) i la resta han passat a mans privades o simplement s’han enderrocat.
  • Denunciar la gestió urbanísitica del projecte 22@, en el que tota transformació ha anat dirigida a les necessitats de la marca “Barcelona”, a concentrar empreses vinculades a les TIC, i no en canvi als interessos i necessitats social i veÏnals, tant en matèria de llocs de treball, habitatge protegit, equipaments socials, patrimoni històric.
  • Donar resposta a les necessitats, els reptes i els desitjos no satisfets en la societat capitalista actual (retallades, pobresa, atur, habitatge, salut, educació, serveis socials, llei de dependència.
  • Denunciar també que s’ha posat en qüestió l’equipament de Casal de Joves al Poblenou, el qual era un projecte ja aprovat pel districte

Per tot això, s’ha decidit iniciar un projecte de recuperació veïnal de l’Ateneu Flor de Maig. El primer pas d’aquesta recuperació es fa aquest cap de setmana i consistirà en una presentació del projecte, xerrades i tallers relacionats amb la història del cooperativisme i de la Flor de Maig i activitats de caràcter lúdic i cultural.

Projectes

El Poblenou en un moment com l’actual, des de les entitats i col·lectius veïnals, creiem que necessitem un espai amb aquestes potencialitats i simbolismes. Un espai de relació veïnal autogestionat on poder desenvolupar tot tipus d’activitats i tallers que serveixin per cobrir tant necessitats com inquietuds socials (assesorament jurídic i legal per qüestions laborals, de desnonaments d’habitatge, persones migrades no regularitzades,…), així com donar cabuda a entitats que s’han quedat senses espai on desenvolupar les seves activitats.

Des de la Plataforma Recuperem la Flor de de Maig, s’espera que totes les parts implicades en aquest ateneu històric aportin noves solucions per tal de recuperar aquest edifici pel barri i donar resposta a les necessitats del teixit associatiu amb els valors cooperatius pels quals es va construir. Davant d’una decisió injusta i havent esgotat altres mitjans, com mocions al Ple del districte i contactes amb el partit del govern, hem de donar sortida a aquestes necessitats socials del barri.

Les associacions veïnals prenem la responsabilitat d’arribar on l’Ajuntament és incapaç d’arribar. Es tracta d’una recuperació veïnal davant d’una decisió injusta.

Plataforma Recuperem la Flor de Maig