Assemblea Solidària Contra els Desallotjaments

Davant els fets contra els assentaments de nouvinguts que últimament passen de manera continuada al Poblenou, conscients de la gravetat d’aquest problema humà, volem manifestar:

QUE…

Cap persona és il·legal i que tots tenim dret a obrir noves portes quan en elnostre país d’origen se’ns tanquen. Tots tenim els mateixos drets independentment del color, la situació econòmica, la procedència i de si tenim papers o no. Als immigrants que viuen en el nostre barri se’ls persegueix i se’ls violenta pel carrer constantment.

Ningú ha de ser detingut per passar una frontera i intentar honestament millorar la seva situació. A alguns d’aquests veïns se’ls ha tancat durant dos dies a la comissaria sense cap denúncia prèvia.

Tots tenim dret a un sostre. Mentre centenars de pisos, locals i naus resten tancats sense cap ús, a aquest col·lectiu se’l desallotja violentament amb falses acusacions d’enfrontaments amb la policia.

Els i les residents als assentaments, tenen el dret a una alimentació bàsica. En una societat que fa ostentació dels seus recursos i els malbarata, que destrueix menjar dels contenidors perquè no es pugui recuperar i en què agents de l’autoritat prohibeixen agafar aigua de les fonts i obliguen a llençar la que han recollit…, se’ls obstaculitza, fins i tot, a viure de les nostres deixalles i recollir la ferralla.

En un país on difícilment es condemna i s’indulta els que evadeixen capital i els lladres milionaris, es persegueix els immigrants, se’ls pren els equips de música i se’ls confisca les poques mercaderies que caben en un mocador, per no molestar comerciants i turistes. No hem d’oblidar que en els llocs de procedència de moltes d’aquestes persones l’hospitalitat és un valor i un deure.

Se’ls nega l’atenció sanitària, que és un dret universal i una mesura que permet vetllar per la salut de tota la comunitat i preservar-la.

Per no tenir papers,  cosa gairebé impossible d’aconseguir amb la normativa actual,  se’ls deté durant 60 dies en el Centre d’Internament per a Estrangers, el CIE (veritable presó per a innocents), i se’ls deporta sense considerar les dificultats de futur en els seus països d’origen.

Des de l’Administració  es fan  plans d’acollida que no són vàlids per a aquells que no tenen regularitzats els papers i què són una majoria. No volen que siguin un problema, l’Administració els vol fer invisibles.

PER TOT AIXÒ…

Com a associacions i col·lectius del nostre barri, preocupats pel benestar dels ciutadans, volem prendre partit pels nostres veïns més necessitats i denunciar la seva situació.  No podem vendre una Barcelona “guapa” amagant i perseguint els més vulnerables. Als immigrants, que van ser la mà d’obra barata de moltes infraestructures de les quals ara tots gaudim, no podem fer-los fora en aquests moments difícils. El futur d’aquests veïns està inevitablement lligat a nosaltres; no tornaran al seu país perquè la seva realitat no té marxa enrere. Les suposades bones intencions del govern perpetuen els problemes…, però les necessitats són immediates. No demanem caritat, sinó justícia. I…

EXIGIM QUE:

  • Siguin respectats per la policia i que se’ls reconeguin els mateixos drets que a la resta de ciutadans.
  • Mentre no tinguin un habitatge digne, se’ls permeti disposar d’un sostre en els molts espais abandonats del barri.
  • Se’ls permeti viure de les seves activitats, com la música, la venda ambulant o la recollida de ferralla, i que es reconegui que aquesta tasca és útil socialment. Tothom té dret a accedir a un lloc de treball.
  • Es tanquin els CIE i s’accelerin els tràmits per regularitzar la seva permanència, i així s’acabin les expulsions sense delicte.
  • No es tracti la pobresa com un problema d’ordre públic. No ha de ser la policia sinó els Serveis Socials, dotats de prou recursos, els que han de donar resposta a la situació.

ASSEMBLEA SOLIDÀRIA CONTRA ELS DESALLOTJAMENTS