IMG-20140326-WA0009L’ajuntament de Barcelona ha anunciat que ha arribat a un acord de compra de la primera planta de l’edifici de la Flor de Maig amb l’actual propietat i que iniciarà un procés de cessió a l’actual projecte d’Ateneu. Davant d’aquests importants esdeveniments pel projecte, volem expressar;

  • Primer, aquesta victòria la dediquem als milers de persones que van desenvolupar un model cooperatiu de vida antagònic i alternatiu, i que a més, van ser durament reprimides per aquest fet.

  • Segon, celebrem profundament que estiguem avançant cap a una recuperació permanent de l’històric edifici de la Flor de Maig.

  • Tercer, som plenament conscients que aquest pas no hauria estat possible sense un procés de desobediència veïnal i col·lectiva, sense una lluita en xarxa, i l’esforç i la perseverança de moltes persones i generacions!

  • Quart, seguim afirmant que l’actual propietat és il·legítima i que en cap cas no hauria de tenir lucre per retornar un patrimoni que amb les lleis franquistes, i el seu col·laboracionisme, es va apropiar.

  • Cinquè, volem mostrar tota la nostra solidaritat amb la resta de projectes que estan resistint situacions d’injustícia i que estan construint projectes alternatius de base.

Hem tornat per quedar-nos i per transformar la realitat!

26 de març de 2014 – Ateneu Flor de Maig