e-GREEN

Grup d’ecòlegs en acciò

e-Green va ser creada per Miguel Blanco i Stephen Hampshire el maig de 2021.

El que creiem:

1. Mai s’ha de subestimar el poder d’un petit grup de persones que s’han dedicat al canvi.
2. Som els que hem estat esperant. Som el canvi que estem buscant.
3.El sofriment de les generacions futures com a resultat de l’escalfament global causat per les generacions d’avui dia fa que sigui crucial que els seus drets siguin reconeguts i defensats per les organitzacions de la societat d’avui dia.
4. Ens oposem a la visió de la feina que la tracta com una necessitat desafortunada que ha de fer les màquines sempre que sigui possible i ens oposem a reduir la vida laboral de la gent a una sèrie d’activitats senzilles i repetitives. Creiem que l’accés a la feina creativa i recompensadora és un dret humà fonamental. Les nostres creences ens faran entrar en conflicte amb els qui s’han dedicat a l’acumulació de poder i a l’exploració insostenible de la Terra.
5. Les lleis sobre la propietat no han de permetre que els Estats o les persones tractin la seva propietat de la manera que desitgen. Al contrari, haurien d’intentar assegurar que totes les persones, quan ho desitgin, tinguin les seves necessitats cobertes per l’accés a la terra i als seus recursos, mantenint alhora la seva qualitat per a les generacions futures. Per tant, les lleis de propietat haurien d’imposar obligacions als propietaris, a més de donar-los drets.
6. La tecnologia s’ha d’utilitzar amb cautela i dins dels límits per evitar un món Frankenstein. El camí del desenvolupament tecnològic no s’està donant, sinó que és una opció per a la societat. Hem d’escollir desenvolupar tecnologies que són inherentment beneficioses per al bé comú. Valorem els processos de recerca i desenvolupament del nuevas tecnologíasNo obstant això, els estils de vida basats en tecnologies més complexes no s’haurien de considerar clarament desitjosos, ni els estils de vida basats en tecnologies més complexes necessàriament s’haurien de veure superiors als estils de vida basats en estils de vida més senzills. Troba massa sovint, l’expressió “No pots parar el progrés” es fa servir per expressar la desesperació, i justament descriu una societat que sap que està regressant però no ha trobat els mitjans per parar.
7. Cada organisme depèn d’altres espècies i del món físic per sobreviure. Mentre que els judicis de valor humà normalment es centren en les necessitats humanes, el valor final és el benestar de tot l’ecosistema. La societat occidental ha considerat que la natura és valuosa només si és útil per als humans. On el “desenvolupament” humà ha danyat irremediablement l’ecosistema, les espècies han estat extintes i la terra és tan inútil per a propòsits humans com per altres espècies.
8. e-Green s’ha comprometit a crear una societat en la qual els individus, a través de la seva capacitat per satisfer les seves necessitats bàsiques més plenament, puguin contribuir millor a la sostenibilitat futura. Aquest principi es reflectirà en els canvis en els valors i els estils de vida, com ara la reforma de les estructures socials, econòmiques i polítiques.
9. No podem continuar aprofitant i desperdiciant indefinidament els recursos naturals d’un món finit. Si els éssers humans continuen promocionant polítiques que requereixen un consum ilímit de materials primes, ja no hi haurà riquesa, ni tan sols per uns quants, sinó pobresa per a tots.
10. En el sistema actual, el creixement econòmic es basa en el consum i limitació de recursos renovables i no renovables. Ara bé, en un món finit no hi ha cap subministrament interminable de recursos naturals. e-Green reconeix els límits del creixement. És probable que els límits al creixement s’imposin principalment per l’agotament dels recursos i l’aumento dels costos de contaminació. A més, la terra també és limitada. L’augment de la població mundial requereix un augment de l’aliment. La planificació irresponsable de l’ús de la terra, la degradació de la terra per l’activitat humana i els canvis en la qualitat i disponibilitat de la terra a causa de l’emergència climàtica implica que la terra s’ha de gestionar d’una manera que assegure el desenvolupament humà sostenible i conserveix la biodiversitat.

info@laflordemaig.cat
C/Doctor Trueta, 195. Poblenou